Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Poduzetnička zona Zadar

Na temelju članka 2. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u Zoni malog gospodarstva «ZADAR» u Koški i članka 47. točka 10. Statuta Općine Koška («Službeni glasnik Općine Koška», broj 2/06.), Općinsko poglavarstvo Općine Koška objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju zemljišta u

Zoni malog gospodarstva «ZADAR» u Koški

1. Predmet Natječaja je prodaja neizgrađenog zemljišta u vlasništvu Općine Koška i to u Zoni malog gospodarstva «ZADAR», namijenjeno za gradnju poslovnih objekata bez izvora zagađenja, i to sve k.o. Koška, zk.ul.803, kat.čest. broj:

- 761/38 ,

- 761/39,

- 761/40,

- 761/41,

- 761/42,

- 761/43,

- 761/44,  svaka parcela površine 2.600 m2, po početnoj cijeni  od

29.289,80 kuna  po parceli

- 761/45, površine  2.620 m2, po početnoj  cijeni od 29.515,10 kuna.

 

2. POGODNOSTI ZA INVESTITORE:

-    kupnja parcela uz odgodu plaćanja

pogodnost komunalnog doprinosa (  doprinos u Zoni je 5 kn/m3 )

pogodnost komunalne naknade ( potpuno oslobađanje u prvoj godini poslovanja

mogućnost osiguranja povoljnih kreditnih sredstava za programe iz poljoprivrede

INFRASTRUKTURA:

 • vodovodna mreža
 • asfaltirana cesta
 • plin
 • niskonaponska mreža
 • telefonska mreža
 • odvodnja u izgradnji.

IZUZETNO POVOLJAN PROMETNI I ZEMLJOPISNI POLOŽAJ ZONE:

 • 100 m od Županijske ceste Valpovo- Belišće – Mađarska
 • 500 m od Državne ceste  Osijek – Zagreb
 • 1500 m od Županijske ceste Koška – Đakovo
 • 16 km od Našica, Valpova, Miholjca
 • 35 km od autoputa  (SLAVONIKA)
 • 1000 m od željezničke stanice sa teretnim kolosijekom

 

3. Ponuda za natječaj mora sadržavati:

naziv, adresu, telefon i osnovne podatke o ponuditelju

gospodarsku procjenu ulaganja sa investicijskim programom i iznos ulaganja

izjavu o potrebnom broju zaposlenih, sa posebnim naglaskom na zaposlene sa područja općine Koška

rok izgradnje i početak obavljanja djelatnosti

dokaz o plaćanju jamčevine.

 

4. Jamčevina iznosi 10 %  početne  vrijednosti parcele za koju se ponuditelj

natječe, a uplaćuje se na žiro-račun Općine Koška, broj 2393000-1820500009, poziv na broj       MB/ JMBG – natjecatelja, uz naznaku svrhe uplate « jamčevina za natječaj – Zona u Koška».

Natjecatelju koji ne uspije u natječaju uplaćena jamčevina se vraća u roku 8 dana od dana  pravomoćnosti odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg učesnika u natječaju.

Ako natjecatelj čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, odustane od svoje ponude i  zaključenja ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat jamčevine, a nekretnina će se dodijeliti slijedećem najpovoljnijem ponuđaču, a ako ga nema, natječaj će se ponoviti.

 

5. Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od dana objave.

Ponude se podnose u zatvorenoj omotnici  na adresu:

OPĆINA KOŠKA sa naznakom : «Ponuda za kupnju Zona – Koška- ne otvaraj»

N.Š.Zrinskog 1,  31 224 KOŠKA, u prijemnoj kancelariji Općine Koška ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Pravovremenom ponudom smatra se ona koja je do zadnjeg dana roka do 14,oo sati dostavljena u prijemnu kancelariju Općine Koška, kao i ona koja je u pismu preporučenom poštanskom pošiljkom predana pošti do zadnjeg dana roka.

 

Za računanje roka mjerodavan je dan objave u «Glasu Slavonije».

Ponude će se otvoriti javno, dana 24. travnja 2008. godine u 12,00 sati u Vijećnici Općine Koška.

Obavijest o odabiru ponuda bit će dostavljena sudionicima u roku 30 dana od dana otvaranja ponuda.

 

6. Nakon prvog otvaranja ponuda, za sve neprodane parcele ponude se predaju do prodaje svih parcela.

 

7. Općinsko poglavarstvo Općine Koška ovlašteno je ne prihvatiti niti jednu ponudu ili prihvatiti samo neke od ponuda, poništiti cijeli natječaj ili poništiti natječaj samo za neke određene parcele sve do donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

 

8. Ugovor o kupnji sa najpovoljnijim ponuditeljem potpisat će u ime Općine Koška Zoran Kovačević, Općinski načelnik.

 

9. Troškove  poreza na promet nekretnina, ovjere potpisa i uknjižbe snosi kupac.

 

10. Sve obavijesti mogu se dobiti svakim radnim danom, osim subote, u vremenu od 7,00 – 14,00 sati u Općini Koška,ili na telefon 031 – 681 –001 i 031 – 681 – 604.

 

Preuzmite službenu objavu u .pdf formatu:

Javite nam se

Općina Koška

Nikole Šubića Zrinskog 1

31224 Koška

Telefon/faks: 031 / 681 - 001

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Služba za informiranje

Trebate informacije? Ukoliko trebate informacije koje ne možete pronaći na stranicama, javite se službeniku za informiranje: Jelena Soume, mag.iur. na 031 / 681 - 001 ili na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Služba za informiranje

Komunalna služba

Vlastiti pogon za komunalne djelatnosti i upravu groblja

Zdravko Kuzminski, ing.el., stručni suradnik za komunalno gospodarstvo, komunalne djelatnosti i upravu groblja

Mob.: 098-458 553

Tel./fax.: 031/681-604

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.