Služba za informiranje

na . Objavljeno u Uncategorised

Riječ načelnika i objave

na . Objavljeno u Uncategorised

 

Obavijest – Zakon o javnoj nabavi

Temeljem članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine»,broj 110/07 i 125/08.) izvješćujem da ja, načelnik Općine Koška, Zoran Kovačević,dipl.oec., ne obavljam upravljačku djelatnost niti sam vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjelujem u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta, te nema gospodarskih subjekata s kojima ja kao načelnik Općine Koška, kao javni naručitelj, ne smijem sklopiti ugovor o javnoj nabavi u smislu članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi.

Službena objava načelnika u nastavku:

Župe

na . Objavljeno u Uncategorised

Najznačajnija građevina na području Općine Koška je župna crkva sv. Petra i Pavla u Koški, koja se nalazi se u sjeverozapadnom dijelu naselja, na maloj uzvisini unutar groblja. Crkva je jednobrodna građevina s nižim i užim pravokutnim svetištem, uz koje se sa južne strane nalazi sakristija. Uz lađu, s južne strane i približno po sredini crkve nalazi se zvonik, kroz čije se prizemlje ulazi u crkvu s južne strane. Osim romaničkih i gotičkih elemenata, istraživanjima je utvrđena njena srednjovjekovna supstrukcija, te građevinski i stilski razvoj.

 

Infrastruktura

na . Objavljeno u Uncategorised

U nastavku donosimo pregled dokumenata vezanih uz infrastrukturu Općine Koška:

(za pregled dokumenata nužan je preglednik .pdf dokumenata)

Prostorni plan uređenja: (po dijelovima)

     

 

Uvjeti korištenja i zaštita prostora:

 

Infrastrukturni sustav prometa:

 

Vodogospodarski sustav:

 

Energetski sustav:

 

Korištenje i namjena površina:

 

Odluka o donošenju 1. ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana i uređenja općine Koška

         

Stranice 1 - 6

 

Odluka o donošenju 2. ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana i uređenja općine Koška

 

Odluka o donošenju 2. ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana i uređenja općine Koška 

 

 Ispravak odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Koška

 

 Pročišćeni tekst

 

 Komunalni red

 

Povijest i položaj

na . Objavljeno u Uncategorised

Geografski položaj

Područje Općine Koška dio je istočno-hrvatske makroregije, kojoj je rijeka Drava prirodna granica prema sjeveru i sjeveroistoku. Područje je dio donjodravske nizine, u kojoj se uz povišenu mlađu pleistocensku terasu rijeke Drave izdvajaju naplavne ravni, te mlađa supsidencijska zona uz Selaški kanal.

Povijest općine Koška

Prvi tragovi naseljavanja na području Koške potječu još iz srednjeg enolita, o čemu svjedoče nalazi ognjišta i kamenog alata pronađeni na pašnjaku Lipanj kraj Koške. U vrijeme Rimskog carstva kroz područje današnje Općine Koška bila je izgrađena važna prometnica koja je povezivala Incero (Požegu) s Mursom Osijek). Naselje Koška se prvi put spominje kao “terra Kos” na rijeci Breznici u dokumentu iz 1229. godine. Kao posjed “Koos” spominje se 1258. godine, a kao “possesio Kwos” spominje se 1291. i 1378. godine. Pisani izvori spominju i srednjovjekovni kaštel Koška: godine 1338. spominje se “castellanus de Kasuar”, godine 1389. i 1406. “castrum Kaswara”. U popisu slavonskih župa iz 1660. godine navodi se da je u selu “Kozka ili Coska” starinska crkva.

Istočno od Koške su oko 1875. godine nastala tri naselja: Normanci, Vučkovac i Topoline, za potrebe smještaja radnika Valpovačkog vlastelinstva i pilana. Južno od Koške su početkom 20. stoljeća nastala naselja Babjak, Lug Subotički, Ordanja i Ličani. Zapadno od Koške, također za potrebe pilana, nastalo je naselje Radostan, od kojeg se 1910. godine odvojilo naselje Niza. Uz ova naselja, na području današnje

Općine Koška se nalazi i naselje Našička Breznica, te Ledenik, koji se kao naselje spominje još 1392. godine. Gospodarski razvoj se od najstarijih dana temeljio na poljodjeljstvu, uzgoju stoke i iskorištavanju šuma, a tek se krajem 18. stoljeća i na ovom području počinju razvijati prve manufakture, ukojima se proizvodila pepetljika (Koška) ili staklo (Breznica Našička). Potaša, pepetljika ili cinerarija je kalijev karbonat, koji se dobiva sagorijevanjem bukovog ili drugog drveta, a upotrebljavala se u proizvodnji stakla i baruta, te za štavljenje kože i proizvodnju sapuna, dok se danas koristi u kemijskoj industriji. Jedna se takva manufatura još 1753. godine nalazila u Koški.

Vezano na iskorištavanje šuma, polovinom 19. stoljeća podignuto je nekoliko naselja, čije su stanovništvo pretežito činili doseljeni radnici koji su se bavili krčenjem šuma. Kasnije, nakon što su naselja povezana uskotračnom prugom, koja je služila za izvoz trupaca, počelo je doseljavanje obrtnika raznih struka i raznih narodnosti. Krčenjem šuma tlo se postepeno pretvaralo u oranice, ali je prije toga trebalo riješiti problem poplava. Naime, neplanskom sječom postojeća mreža vodoka i kanala je bila zapuštena, te je trebalo izvršiti novu regulaciju riječnih tokova. Tek krajem 19. i početkom 20. stoljeća reguliran je srednji tok Vučice, a osamdesetih godina 20. stoljeća završeno je prokopavanje kanalske mreže Koške.

Najznačajnija građevina na području Općine Koška je župna crkva sv. Petra i Pavla u Koški, koja se nalazi se u sjeverozapadnom dijelu naselja, na maloj uzvisini unutar groblja. Crkva je jednobrodna građevina s nižim i užim pravokutnim svetištem, uz koje se sa južne strane nalazi sakristija. Uz lađu, s južne strane i približno po sredini crkve nalazi se zvonik, kroz čije se prizemlje ulazi u crkvu s južne strane. Osim romaničkih i gotičkih elemenata, istraživanjima je utvrđena njena srednjovjekovna supstrukcija, te građevinski i stilski razvoj.

Geoprometni položaj općine Koška

Područje Općine Koška se nalazi u zapadnom dijelu Osječko-baranjske županije, na geoprometnom položaju koji karakterizira važan cestovni pravac (državna cesta D 2) koji od Varaždina, preko Virovitice, ide prema Osijeku.

Općina Koška graniči sa: Općinom Podgorač na jugu, Općinom Bizovac na istoku, Gradom Valpovom, Općinom Marijanci i Općinom Magadenovac na sjeveru i Gradom Našicama na zapadu.

Kontakti

na . Objavljeno u Uncategorised

Kontaktni podaci Općine Koška:

Općina Koška

Nikole Šubića Zrinskog 1, 31224 Koška

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Web adresa: www.koska.hr

Tel: 031/681-001

Fax: 031/681-001

 

Općinski načelnik:

Zoran Kovačević, dipl.oec

Mob.: 099/374-2426

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tel: 031/681-001

Fax: 031/681-001

 

Službenik za informiranje:

Jelena Soume, mag.iur.

viši stručni suradnik za upravu

tel/fax.: 031- 681-001

email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Jelena Soume, mag.iur.

viši stručni suradnik za upravu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Koška

N. Š. Zrinskog 1, Koška

Tel.: 031/681-001

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

 

Zamjenik općinskog načelnika:

Miroslav Čukić, prof

Mob.: 099/216-4343

 

Predsjednik općinskog vijeća:

Štefica Kuzminski

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tel.: 680-125

Mob.: 098-979-5163

 

Jedinstveni upravni odjel:

1. Jelena Soume, mag.iur., viši stručni suradnik za upravu

tel/fax.: 031- 681-001

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

2. Nada Galić, dipl.oec., viši savjetnik za financije

Tel.: 031/681-178,

Fax.: 031/681-001

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

 

3. Anđela Knežević, Referent za administrativne poslove, računovodstvo i financije

Tel./fax.: 031/681-604

Fax.: 031/681-604

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Vlastiti pogon za komunalne djelatnosti i upravu groblja:

1. Zdravko Kuzminski, ing.el., Upravitelj vlastitog pogona

Mob.: 098-458 553

Tel./fax.: 031/681-604

Fax.: 031/681-604

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Vilim Puhanić, komunalni djelatnik, Mob. 099-803-4676

Danijel Kovačević, komunalni djelatnik, Mob. 099-803-4679

Josip Semialjac, komunalni djelatnik, Mob.099-803-4677

Krešimir Zimmerman, komunalni i poljoprivredni redar, Mob.: 099 - 803 - 4678

Jasmina Kovačević, spremačica, Tel.: 031/681-604

 

Općinsko vijeće:

 1. Štefica Kuzminski, predsjednica, HDZ
 2. Vlado Cimerman, potpredsjednik, HDZ
 3. Miroslav Štefanec, HDZ
 4. Marina Prančević, HDZ
 5. Nada Žeravica, HDZ
 6. Anto Kramar, HDZ
 7. Melita Bukal, HDZ
 8. Marija Žeželj, HDZ
 9. Borislav Janjić, predstavnik srpske nacional. manjine, potpredsjednik, HDZ
 10. Željko Ćosić, HDZ
 11. Ivan Varvodić, HDSSB
 12. Matija Đureković, HDSSB
 13. Ivica Jurišić, HNS-HSS-HSU

Građevinska područja naselja

na . Objavljeno u Uncategorised

Preuzmite dokumente građevinskih područja svakog od naselja Općine Koška

(za pregled dokumenata potreban je preglednik .pdf dokumenata)

Andrijevac 

Branimirovac 

Breznica 

Našička 

 

Koška 

 

Ledenik 

 

Lug Subotički 

 

Niza 

 

Normanci 

 

Ordanja 

 

Topoline

Više članaka ...

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3

Javite nam se

Općina Koška

Nikole Šubića Zrinskog 1

31224 Koška

Telefon/faks: 031 / 681 - 001

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Komunalna služba

Vlastiti pogon za komunalne djelatnosti i upravu groblja

Zdravko Kuzminski, ing.el., Upravitelj vlastitog pogona

Mob.: 098-458 553

Tel./fax.: 031/681-604

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Služba za informiranje

Trebate informacije? Ukoliko trebate informacije koje ne možete pronaći na stranicama, javite se službeniku za informiranje: Jelena Soume, mag.iur. na 031 / 681 - 001 ili na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Poduzetnička zona Zadar

Općina Koška potencijalnim gospodarskim i poduzetničkim projektima nudi izvrsnu priliku za rad u poduzetnička zonai Zadar. Sve detalje o ovom projektu i zoni namijenjenoj poduzetnicima pročitajte u nastavku.

Mapa stranica

Ne možete pronaći traženo? Stranice općine Koška nude Vam napredno pretraživanje - dovoljno je u polje "traži" pri vrhu stranica upisati željeni pojam i pretraga počinje automatski. Također pregledom "Mapa stranica" možete vidjeti sve stranice, kao i objave.

Vrijeme u Koški