Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

JAVNOST RADA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOŠKA

Sukladno članku 37. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 142/12, 19/13-pročišćeni tekst,  137/15-ispravak, 123/17, 98/19, 144/20) sjednice Općinskog vijeća Općine Koška su javne. Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i općim aktom Općine Koška. Sjednicama Općinskog vijeća Općine Koška prisustvuje Općinski načelnik Općine Koška. Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, ako Općinsko vijeće Općine Koška ne odluči da se, u skladu s poslovnikom ili drugim općim aktom, o nekom pitanju glasuje tajno.

Sukladno članku 118. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Koška („Službeni glasnik Općine Koška“, broj 1/1., 3/21 i 6/23) predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, pod uvjetom da ne remete red i tijek sjednice. Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.

Zahtjev za prisustvovanje sjednicama možete podnijeti:
- telefaksom na broj: 01 681 001
- elektroničkom poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
- poštom na adresu: Općinsko vijeće Općine Koška, N. Š. Zrinskog 1, 31224 KoškaMolimo Vas da svoje zahtjeve upućujete putem predviđenog obrasca.
Zahtjev za prisustvovanje sjednicama OV

Featured

Zapisnik 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Koška

Zapisnik 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Koška

Featured

Radni materijali za 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Koška

Radni materijali za 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Koška

1. dio

2. dio

3. dio

Javite nam se

Općina Koška

Nikole Šubića Zrinskog 1

31224 Koška

Telefon/faks: 031 / 681 - 001

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Služba za informiranje

Trebate informacije? Ukoliko trebate informacije koje ne možete pronaći na stranicama, javite se službeniku za informiranje: Jelena Soume, mag.iur. na 031 / 681 - 001 ili na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Služba za informiranje

Komunalna služba

Vlastiti pogon za komunalne djelatnosti i upravu groblja

Zdravko Kuzminski, ing.el., stručni suradnik za komunalno gospodarstvo, komunalne djelatnosti i upravu groblja

Mob.: 098-458 553

Tel./fax.: 031/681-604

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.