Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Poziv predstavnicima udruga na potpis Ugovora o financiranju programa i projekata u 2021. godini

Poziv predstavnicima udruga na potpis Ugovora o financiranju programa i projekata u 2021. godini

Materijal za 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Koška

Materijal za 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Koška, točka 3b) Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Koška.

Obrazac Programa

 Program raspolaganja polj. zemljištem

 

Poziv na dostavu ponuda - Sanacija nerazvrstanih cesta - Kamen

Poziv na dostavu ponuda - Sanacija nerazvrstanih cesta - Kamen.

Obavijest

Dokumentacija

Riječ načelnika i objave

 

Obavijest – Zakon o javnoj nabavi

Temeljem članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine»,broj 110/07 i 125/08.) izvješćujem da ja, načelnik Općine Koška, Zoran Kovačević,dipl.oec., ne obavljam upravljačku djelatnost niti sam vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjelujem u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta, te nema gospodarskih subjekata s kojima ja kao načelnik Općine Koška, kao javni naručitelj, ne smijem sklopiti ugovor o javnoj nabavi u smislu članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi.

Službena objava načelnika u nastavku:

Župe

Najznačajnija građevina na području Općine Koška je župna crkva sv. Petra i Pavla u Koški, koja se nalazi se u sjeverozapadnom dijelu naselja, na maloj uzvisini unutar groblja. Crkva je jednobrodna građevina s nižim i užim pravokutnim svetištem, uz koje se sa južne strane nalazi sakristija. Uz lađu, s južne strane i približno po sredini crkve nalazi se zvonik, kroz čije se prizemlje ulazi u crkvu s južne strane. Osim romaničkih i gotičkih elemenata, istraživanjima je utvrđena njena srednjovjekovna supstrukcija, te građevinski i stilski razvoj.

 

Infrastruktura

U nastavku donosimo pregled dokumenata vezanih uz infrastrukturu Općine Koška:

(za pregled dokumenata nužan je preglednik .pdf dokumenata)

Prostorni plan uređenja: (po dijelovima)

     

 

Uvjeti korištenja i zaštita prostora:

 

Infrastrukturni sustav prometa:

 

Vodogospodarski sustav:

 

Energetski sustav:

 

Korištenje i namjena površina:

 

Odluka o donošenju 1. ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana i uređenja općine Koška

         

Stranice 1 - 6

 

Odluka o donošenju 2. ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana i uređenja općine Koška

 

Odluka o donošenju 2. ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana i uređenja općine Koška 

 

 Ispravak odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Koška

 

 Pročišćeni tekst

 

 Komunalni red

 

Povijest i položaj

Geografski položaj

Područje Općine Koška dio je istočno-hrvatske makroregije, kojoj je rijeka Drava prirodna granica prema sjeveru i sjeveroistoku. Područje je dio donjodravske nizine, u kojoj se uz povišenu mlađu pleistocensku terasu rijeke Drave izdvajaju naplavne ravni, te mlađa supsidencijska zona uz Selaški kanal.

Povijest općine Koška

Prvi tragovi naseljavanja na području Koške potječu još iz srednjeg enolita, o čemu svjedoče nalazi ognjišta i kamenog alata pronađeni na pašnjaku Lipanj kraj Koške. U vrijeme Rimskog carstva kroz područje današnje Općine Koška bila je izgrađena važna prometnica koja je povezivala Incero (Požegu) s Mursom Osijek). Naselje Koška se prvi put spominje kao “terra Kos” na rijeci Breznici u dokumentu iz 1229. godine. Kao posjed “Koos” spominje se 1258. godine, a kao “possesio Kwos” spominje se 1291. i 1378. godine. Pisani izvori spominju i srednjovjekovni kaštel Koška: godine 1338. spominje se “castellanus de Kasuar”, godine 1389. i 1406. “castrum Kaswara”. U popisu slavonskih župa iz 1660. godine navodi se da je u selu “Kozka ili Coska” starinska crkva.

Istočno od Koške su oko 1875. godine nastala tri naselja: Normanci, Vučkovac i Topoline, za potrebe smještaja radnika Valpovačkog vlastelinstva i pilana. Južno od Koške su početkom 20. stoljeća nastala naselja Babjak, Lug Subotički, Ordanja i Ličani. Zapadno od Koške, također za potrebe pilana, nastalo je naselje Radostan, od kojeg se 1910. godine odvojilo naselje Niza. Uz ova naselja, na području današnje

Općine Koška se nalazi i naselje Našička Breznica, te Ledenik, koji se kao naselje spominje još 1392. godine. Gospodarski razvoj se od najstarijih dana temeljio na poljodjeljstvu, uzgoju stoke i iskorištavanju šuma, a tek se krajem 18. stoljeća i na ovom području počinju razvijati prve manufakture, ukojima se proizvodila pepetljika (Koška) ili staklo (Breznica Našička). Potaša, pepetljika ili cinerarija je kalijev karbonat, koji se dobiva sagorijevanjem bukovog ili drugog drveta, a upotrebljavala se u proizvodnji stakla i baruta, te za štavljenje kože i proizvodnju sapuna, dok se danas koristi u kemijskoj industriji. Jedna se takva manufatura još 1753. godine nalazila u Koški.

Vezano na iskorištavanje šuma, polovinom 19. stoljeća podignuto je nekoliko naselja, čije su stanovništvo pretežito činili doseljeni radnici koji su se bavili krčenjem šuma. Kasnije, nakon što su naselja povezana uskotračnom prugom, koja je služila za izvoz trupaca, počelo je doseljavanje obrtnika raznih struka i raznih narodnosti. Krčenjem šuma tlo se postepeno pretvaralo u oranice, ali je prije toga trebalo riješiti problem poplava. Naime, neplanskom sječom postojeća mreža vodoka i kanala je bila zapuštena, te je trebalo izvršiti novu regulaciju riječnih tokova. Tek krajem 19. i početkom 20. stoljeća reguliran je srednji tok Vučice, a osamdesetih godina 20. stoljeća završeno je prokopavanje kanalske mreže Koške.

Najznačajnija građevina na području Općine Koška je župna crkva sv. Petra i Pavla u Koški, koja se nalazi se u sjeverozapadnom dijelu naselja, na maloj uzvisini unutar groblja. Crkva je jednobrodna građevina s nižim i užim pravokutnim svetištem, uz koje se sa južne strane nalazi sakristija. Uz lađu, s južne strane i približno po sredini crkve nalazi se zvonik, kroz čije se prizemlje ulazi u crkvu s južne strane. Osim romaničkih i gotičkih elemenata, istraživanjima je utvrđena njena srednjovjekovna supstrukcija, te građevinski i stilski razvoj.

Geoprometni položaj općine Koška

Područje Općine Koška se nalazi u zapadnom dijelu Osječko-baranjske županije, na geoprometnom položaju koji karakterizira važan cestovni pravac (državna cesta D 2) koji od Varaždina, preko Virovitice, ide prema Osijeku.

Općina Koška graniči sa: Općinom Podgorač na jugu, Općinom Bizovac na istoku, Gradom Valpovom, Općinom Marijanci i Općinom Magadenovac na sjeveru i Gradom Našicama na zapadu.

Javite nam se

Općina Koška

Nikole Šubića Zrinskog 1

31224 Koška

Telefon/faks: 031 / 681 - 001

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Služba za informiranje

Trebate informacije? Ukoliko trebate informacije koje ne možete pronaći na stranicama, javite se službeniku za informiranje: Jelena Soume, mag.iur. na 031 / 681 - 001 ili na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Služba za informiranje

Komunalna služba

Vlastiti pogon za komunalne djelatnosti i upravu groblja

Zdravko Kuzminski, ing.el., Upravitelj vlastitog pogona

Mob.: 098-458 553

Tel./fax.: 031/681-604

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Koristimo kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Više informacija o kolačićima možete potražiti klikom na "Više o kolačićima".