Izgradnja parka s pratećim sadržajima

Agencija za plaćanje u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju

M19.2-7.4.1-LAG-2. Natječaj

Datum dodijele ugovora: 19. kolovoz 2020.

Iznos projekta:

246.875,00 kn