Potpora za rad DV Tintilinić Koška

Državna tajnica Željka Josić u ime Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i načelnik Općine Koška, potpisali su u četvrtak 31.ožujka u Zagrebu Ugovor o dodjeli financijskih sredstava općinama Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022.godine.

Riječ je o demografskoj mjeri kojom se osigurava financijska potpora za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u općinama Republike Hrvatske, prvenstveno u općinama u kojima nedostaje, ili je slabo razvijena institucionalna skrb za djecu rane i predškolske dobi, a sukladna je Programu potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u općinama RH i Provedbenom planu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za razdoblje od 2021. - 2024.godine.

Ovim ugovorom će Središnji državni ured za demografiju Općini Koška sufinancirati potporu za predškolsku djelatnost u 2022.godini za razdoblje od 11 mjeseci u pedagoškoj godini 2021./2022. u ukupnom iznosu od 220.000 kuna. Sredstva financijske potpore su uvjetovana i mogu se koristiti isključivo za izdatke za radnike i njihova materijalna prava poput plaća i drugih naknada, prehranu djece te materijalne izdatke za uvjete boravka djece kao što su materijalni izdaci, energija i komunalije, te tekuće održavanje objekata i opreme i prijevoz djece.